Đúc đồng thuận thiên, tôn vinh văn hóa Việt
  • nguyenviet109@gmail.com
  • 08:00 - 18:00
  • 0986.896.995

Tháp Văn Xương – biểu tượng của văn tài học vấn.

Văn Xương Đế Quân (文昌帝君) hay Văn Xương Tinh (文昌星) là vị thần được dân gian lẫn Đạo giáo tôn sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân.

Văn Xương là tên tiểu tinh thuộc Nam Đẩu luôn luôn phải song hành cùng với sao Văn Khúc (Văn Khúc tinh 文曲星) hoặc sao Văn (Văn tinh 文星) thành một bộ sao. Vậy nên, Văn Xương Đế Quân là vị thần hóa thể của hai ngôi sao Văn Khúc Tinh và Văn Xương Tinh. Người Trung Quốc thời xưa cho rằng đây là bộ tinh tú nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân.

Đạo giáo đã sớm có tín ngưỡng Văn Xương, trong Lão Quân Âm Tụng Giới Kinh chép: “Đương giản trạch chủng dân, lục danh Văn Xương cung trung.” (Phụ trách tuyển chọn phẩm hạng dân chúng, ghi danh vào cung Văn Xương).

Chi tiết sản phẩm:

Cao: 33 cm

Cân nặng: 1,5 kg

Chất liệu: Đồng vàng

Tháp Văn Xương 7 tầng Thuận Thiên

Chi tiết liên hệ:

Đúc đồng Thuận Thiên

Số 387 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0986 896 995 – 0366.010.000

Đồng Thuận Thiên – Đúc đồng hoàn hảo.