Đúc đồng thuận thiên, tôn vinh văn hóa Việt
  • nguyenviet109@gmail.com
  • 08:00 - 18:00
  • 0986.896.995

Hình tượng Bác Hồ trên Việt Bắc được tạc lại với kích thước nhỏ xinh

Tượng Bác Hồ ngồi viết sử đảng, tượng chân dung bác hồ bằng đồng

Kích thước: cao 20cm, rộng 16cm

Xuất xứ: Đúc đồng Thuận Thiên

Tượng Bác Hồ ngồi viết sử đảng, tượng chân dung bác hồ bằng đồng

 

Sản phẩm rất thích hợp bày trí bàn làm việc, phòng họp, và tặng quà cho đối tác bạn bè.