Đúc đồng thuận thiên, tôn vinh văn hóa Việt
  • nguyenviet109@gmail.com
  • 08:00 - 18:00
  • 0986.896.995

tượng phật bà quan âm bồ tát cao 10cm bày ô tô.

Tượng phật ngồi trên hồ sen, tay cầm bình cam lồ. Tượng quan thế âm bồ tát đúc đồng nguyên chất theo công nghệ đúc hút chân không tạo sản phẩm tinh xảo ko rỗ nhám bề mặt tượng. 

tượng phật bà quan âm bồ tát cao 10cm bày ô tô