Đúc đồng thuận thiên, tôn vinh văn hóa Việt
  • nguyenviet109@gmail.com
  • 08:00 - 18:00
  • 0986.896.995

Tượng hoàng thần tài đồng vàng đúc máy cao cấp, tượng thần tài mật tông, tượng thần tài tông phải mật tông tây tạng. Tượng thần tài cầm chuột vàng.

Kích thước: 25cm

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất.

 

tượng hoàng thần tài, tượng thần tài mật tông tada tượng hoàng thần tài, tượng thần tài mật tông tada 1

 

– tượng hoàng thần tài, tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tượng thần tài tây tạng, thần tài cầm chuột vàng.

 

tượng hoàng thần tài, tượng thần tài mật tông tada tây tạng