Đúc đồng thuận thiên, tôn vinh văn hóa Việt
  • nguyenviet109@gmail.com
  • 08:00 - 18:00
  • 0986.896.995

Tượng Bác Hồ, đúc tượng Bác Hồ, tượng danh nhân, tượng đồng quà tặng, tượng thờ bác hồ

Tượng cao 25cm

Chất liệu: Đồng vàng thanh khiết

Tượng Bác Hồ ngồi viết sử đảng, tượng chân dung bác hồ bằng đồng Tượng đồng Bác Hồ , tượng bán thân Bác Hồ, tượng chân dung Bác, tượng Hồ chủ tịch Tượng đồng Bác Hồ cao 20cm, tượng bán thân Bác Hồ, tượng chân dung Bác, tượng Hồ chủ tịch

Tượng Bác Hồ, đúc tượng Bác Hồ, tượng danh nhân, tượng đồng quà tặng

Tượng Bác Hồ, đúc tượng Bác Hồ, tượng danh nhân, tượng đồng quà tặng, tượng dùng thờ cúng trong nhà truyền thống, nhà tưởng niệm.