Đúc đồng thuận thiên, tôn vinh văn hóa Việt
  • nguyenviet109@gmail.com
  • 08:00 - 18:00
  • 0986.896.995

Tỳ hưu đồng 1 sừng đúc đặc đồng hút chân không, tỳ hưu phong thủy có cánh 1 đực 1 cái (1 âm 1 dương) đúc rất tinh xảo bằng máy công nghệ cao kết hợp chỉnh sửa thủ công mỹ nghệ.

Kích thước: Loại bé cao 10cm nặng 1kg, Loại to cao 13cm nặng 2kg.

tỳ hưu đồng phong thủy đúc đặc nguyên chất 1 sừng

tỳ hưu đồng phong thủy đúc đặc nguyên chất 1 sừng vàng bóng